Ammatillinen kouluttaminen

Tarvitseeko yrityksesi osaavaa, innostunutta ja motivoitunutta työvoimaa?

Toteutamme innovatiivista ja nykyaikaista koulutusta kohdeyritykselle digitaalisuutta hyödyntäen usealle eri toimialalle. Rakennamme jokaisen koulutuskokonaisuuden tarvetta vastaavaksi. Suunnittelemme ja toteutamme sen tiiviissä yhteistyössä kohdeyrityksen kanssa.

Koulutuksen täytyy olla oppijalle mielekästä ja tavoitteellista, sekä kohdeyritykselle vaivatonta toteuttaa. Tuotamme erilaisia simulaatio-oppimisympäristöjä koulutuksen tueksi.

Koulutuksissa käytämme parhaita asiantuntijoita. Kouluttajatiimi kootaan aina yhdessä kohdeyrityksen kanssa, näin toimimalla voimme tarjota parasta osaamista aina kulloiseenkin tarpeeseen. 

Ohessa Heikki Juntusen mietteitä toteutuneesta Team Juntusen koulutusprojektista. 

Valitsemalla meidät koulutuksenjärjestäjäksi saat:

Imagon kohotusta

Mielestämme jokaisen yrityksen tulee myydä tarjoamaansa työpaikkaa potentiaalisille uusille työntekijöille.

Parhaat kouluttajat

Valitaan yhdessä koulutuskokonaisuuteen soveltuvat kouluttajat, jotka voivat olla laitteiden maahantuojien edustajia tms. 

Laatulupaus

Opiskelijat saavat kouluttajien ja ryhmän tuen koulutukselle. Koulutettavat kohdataan henkilöinä, yksilöinä ja heidän erityistarpeensa huomioiden.

Oikea koulutus

Yritys saa juuri sellaista koulutusta, joka kyseiseen työtehtävään työntekijöiltä vaaditaan. Koulutuksella vastataan yrityksen osaamistarpeeseen. 

Etsitään rahoitus

Etsitään projektiin paras mahdollinen rahoitusvaihtoehto, joka huomio yrityksen ja koulutettavien edun. Tavoitteena on hyödyntää yritykselle suunnattua yhteiskunnan tukea.

Näkyvyys

Pitovoimaa yritykselle, sekä positiivista näkyvyyttä eri some –kanavilla. Tarinallistetaan koulutuskokonaisuus koostevideoksi, jossa opiskelijatarinat tulevat esille.

Projekteilla on laatutakuu!

Projekti on valmis, kun laatuvaatimukset on saavutettu yksimielisesti 

Henkilöstön koulutukset

Yksittäiset koulutuspäivät

Yksittäiset koulutuspäivät ovat yritykselle tarjottavia päivän mittaisia koulutuksia, jotka räätälöidään yrityskohtaisesti. Tavoitteena on tuottaa osallistujiin vaikuttava, puhutteleva ja mieleenpainuva kokonaisuus. Kyseisiä koulutuspäiviä voivat olla esimerkiksi työturva- tai työhyvinvointipäivä. (kuljettajille ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä) 

TäsmäKoulutus

Yrityksellä on mahdollista hakea tukea paikallisesta ELY-keskukselta henkilöstön täydennyskouluttamiseen, mikäli työtehtävät vaihtuvat tai osaamista on tarvetta päivittää. Toteutimme puutavara-autonkuljettajakoulutuksen Orpe Kuljetus Oy:lle, johon osallistuivat Noora ja Juuso. Ohessa heidän tarinansa. 

RekryKoulutus 

Yrityksellä on mahdollista hakea tukea paikallisesta ELY-keskukselta, kun on tarvetta uusille työntekijöille, joilla ei ole vielä riittävää osaamista. Suunnittelemme, markkinoimme ja toteutamme koulutuksen tiiviissä yhteistyössä kohdeyrityksen kanssa. Esimerkkinä toteutetut koulutukset. 

Ammattipätevyyden jatkokoulutukset verkkokoulutuksena

Smart Visionary Driver Education

Käy kurkkaamassa tarjontamme osoitteesta smaviso.kuljettaja.fi

Alennuksena -10% koulutuksen hinnasta koodilla: ALE-010, kun hoksasit täältä etsiä.

valmiina uuteen nousuun?

Ota meihin yhteyttä

Soita ja kysy lisää

Arto Kärkkäinen 040 591 3920

Henri Heiskanen 044 274 3702